Όταν η Yoga και η Μουσικοκινητική Αγωγή συναντιούνται!!!

 

Τα παιδιά της προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας μπορούν να ασκηθούν στη γιόγκα μαζί με τους γονείς τους  ενταγμένα σε μικρή ομαδούλα. Με όχημα το δημιουργικό παιχνίδι και οδηγό τις στάσεις της γιόγκα εξελίσσονται ψυχοσωματικά, μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, να καλλιεργούν τη συνεργασία και να αποκτούν επίγνωση του φυσικού και συναισθηματικού σώματος.

Ένα μάθημα που συνδιάζει με εύστοχο τρόπο την κινησιολογία και την φιλοσοφία της Yoga με μουσικές δραστηριότητες.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

- Συζήτηση μέσα στον κύκλο.

- Κινητικές και φωνητικές δράσεις.

- Ηχοϊστορίες και asanes (στάσεις).

- Εναέρια γιόγκα.

- Μουσικά παιχνίδια

- Παιχνίδια αναπνοών

- Παιχνίδια συγκέντρωσης.

- Mantras & Τραγούδια.

- Χαλάρωση.